Steuerberater Team

Ulrike Basch, Bilanzierung, Lohnverrechnung
Ulrike Basch

Bilanzierung, Lohnverrechnung

E-Mail: ulrike.basch@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 24
Telefax: +43 463 51 12 66 241

Ulrike Dahlmann, Bilanzierung, Lohnverrechnung
Ulrike Dahlmann

Buchhaltung, Lohnverrechnung

E-Mail: ulrike.dahlmann@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 75
Telefax: +43 463 51 12 66 751

Martina Ereiz
Martina Ereiz

Buchhaltung, Lohnverrechnung

E-Mail: martina.ereiz@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 12

Beatrix Haslauer, Buchhaltung
Beatrix Haslauer

Buchhaltung 

E-Mail: beatrix.haslauer@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 47
Telefax: +43 463 51 12 66 471

MMag. Evelyn Hintermann, Bilanzen, Steuerliche Beratung
MMag. Evelyn Hintermann

Bilanzen, Steuerliche Beratung 

E-Mail: evelyn.hintermann@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 73
Telefax: +43 463 51 12 66 731

Brigitte Hudelist, Buchhaltung, Arbeitnehmerveranlagung
Brigitte Hudelist

Buchhaltung, Arbeitnehmerveranlagung

E-Mail: brigitte.hudelist@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 51
Telefax: +43 463 51 12 66 511

Sabrina Kraus, Lohnverrechnung
Sabrina Kraus

Lohnverrechnung

E-Mail: sabrina.kraus@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 50
Telefax: +43 463 51 12 66 501

Michelle Monique Koban, Buchhaltung, Arbeitnehmerveranlagung
Michelle Monique Maurer

Buchhaltung, Einnahmen/Ausgabenrechnung, Bilanzierung

E-Mail: michelle.maurer@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 14
Telefax: +43 463 51 12 66 141

Romana Oswald, Buchhaltung
Romana Oswald

Buchhaltung

E-Mail: romana.oswald@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 53
Telefax: +43 463 51 12 66 531

Mag. Gerhild Puschnig, Einnahmen/Ausgabenrechnung speziell für Ärzte
Mag. Gerhild Puschnig

Einnahmen/Ausgabenrechnung speziell für Ärzte

E-Mail: gerhild.puschnig@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 25
Telefax: +43 463 51 12 66 251

Daniela Vasiljevic, Buchhaltung
Daniela Vasiljevic (Karenz)

Buchhaltung

E-Mail: daniela.vasiljevic@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 64
Telefax: +43 463 51 12 66 641

Anna Maria Wagner, Buchhaltung
Anna Maria Wagner

Buchhaltung, Einnahmen/Ausgabenrechnung 

E-Mail: anna.wagner@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 60
Telefax: +43 463 51 12 66 601 

Stefanie Wagner, Buchhaltung, Retourdaten, Empfangsvertretung
Stefanie Wagner

Buchhaltung, Einnahmen/Ausgabenrechnung, Bilanzierung

E-Mail: stefanie.wagner@die-steuerberater.at
Telefon: +43 463 51 12 66 74
Telefax: +43 463 51 12 66 741